Panna Maria Královna (22.8.)

Po tom, co takto tři božské Osoby promluvily, vstavily na hlavu nejsvětější Marie korunu tak nového lesku a takové ceny, že něco podobného nikdy před tím ani potom žádný tvor neviděl a neuvidí. Současně se z trůnu ozval hlas, který řekl: „Má milovaná, vyvolená mezi tvory, naše království je tvé. Ty budeš Paní a Panovnicí serafínů, všech sloužících duchů, andělů a celého vesmíru tvorů. Pečuj o ně a šťastně nad nimi kraluj, protože jsme Ti v naší radě dali moc, majestát a svrchovanost. I když jsi byla milostí naplněna víc než ostatní, snižovala ses ve svém smýšlení na nejnižší místo. Přijmi nyní nejvyšší důstojnost, kterou sis zasloužila, a jako účast na našem Božství přijmi vládu nade všemi tvory vycházejícími z naší všemohoucnosti. Celý článek Panna Maria Královna (22.8.)

Příprava na celoživotní zpověď

Velmi podrobné zpovědní zrcadlo k přípravě na celoživotní zpověď. Hodí se i pro zkušené zpovědníky, každý může narazit na hřích, ze kterého se nezpovídal, byť by to byl jen lehký. Dokument je obohacen i naukou Církve o zpovědi (katechismus) a jak k ní správně přistupovat, aby nedošlo k svatokrádeži. Hříchem není jen spáchané zlo, ale i dobro, které jsme nevykonali, proto tato příprava zajíždí na hlubinu a inspiruje se životem svatých, hl. přesvaté Matky Panny Marie.  Tento šedesáti osmi stránkový dokument pro vás upravilo MěstoBoží, pro soukromé účely, ve spolupráci s P. Jiřím P.  Dokument je přepracováván ze slovenského originálu ve verzi 40ti stran, po inspiraci jiných zpovědních zrcadel a světců se dokument poněkud rozšířil.

PDF

Doporučujeme číst životopis Panny Marie

Vytvořil jsem letáček na propagaci životopisu Panny Marie „Mystické město Boží“, aby se s tím lidé mohli trochu seznámit, protože málokdo si koupí všechny knihy za 2000,- nebo začne číst tolika stránkovou elektronickou knihu. Proto doufám, že toto pomůže upozornit na toto dílo. Letáček se bude v průběhu vyvíjet. (Pozn.: 1. kniha nového vydání ještě nevyšla)

PDF

 

Růženec

Dvojlist  k modlitbě Růžence (česká i latinská verze), obsahující postup, jednotlivé modlitby, růžencová tajemství a zaslíbení daná Pannou Marií. Volně šiřitelné.

Český
Latinský