Kdy vyjde 1. kniha Mystického města Božího?UPOZORNĚNÍ 

I. díl knihy Mystické město Boží vyjde, pokud se zadaří, na podzim tohoto roku. Podle získaných informací je spoustu práce s překládáním z německého originálu, přičemž I. díl dává nejvíce zabrat. Polovina textu je již hotová a práce nestojí na finančních prostředcích, ale skutečně na překládání a zpracovávání knihy. Prozatím si zájemci mohou objednat už vydané díly  II., III. a IV.Matici cyrilometodějské.

 

 

Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Nejsvětější člověčenství Kristovo patřilo věčnému Otci nejen proto, že bylo stvořeno jako jiné bytosti, ale bylo jeho zvláštním majetkem následkem jeho podstatného spojení se Slovem, neboť tato osoba Slova, jsouc jeho jednorozeným Synem, byla zplozena z jeho podstaty, pravý Bůh z pravého Boha. Nicméně věčný Otec ustanovil, že tento Syn Mu má být obětován v chrámě v tajemném souhlasu se zákonem, jejž Kristus, náš Pán ukončil (Řím. 10,4). Celý článek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)