Autor


Kontakty:
Email: mestobozi@seznam.cz
Facebook: www.facebook.com/mestobozi/
Youtube: MěstoBoží

Správce webu: Antonín Krejzar – jsem laik a římský katolík.


Tento web byl pojmenován podle životopisu Panny Marie „Město Boží“ (Cidad de Dios) od ctihodné Marie od Ježíše z Agredy – španělské mystičky. Hlavním cílem tohoto webu není ale jenom podpořit tento posvátný spis, ale šířit a utvrzovat i katolickou věrouku apod. viz. přednášky, modlitby … Tento životopis má sloužit k povzbuzení víry, nikoli k převálcování Písma svatého a nauky Církve svaté, jak se mnozí domnívají. Ačkoli, co se dá z posvátné Tradice dobádat, tak životopis Panny Marie plně s ní souhlasí a navzájem se doplňují. Nejkrásnější dílo, které popisuje Pannu Marii pouze z toho, co Církev zná, tedy z posvátné Tradice, jsou knihy od sv. Petra Kanisia – „Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička“ – z toho můžeme vydedukovat, že tento mystický spis je stejně tak věrohodný jak teologicky, tak i historicky. Avšak, kdyby se zdálo, že přece jen něco nesedí, nebo se zdá něco tak nepředstavitelného, že by to mohla být pravda, nemusíme se dohadovat, zda to je, či není skutečně tak. Důležité je, že to slouží pro dobro naší duše, jelikož Církev svatá tyto nebeské spisy i vícekrát prozkoumávala (a to i samotnými papeži) a nejenže shledali knihu pro duši neškodnou, ale sami ji hojně doporučovali věřícím ke čtení. Proto s požehnáním Církve šířím toto dílo po veřejnosti, aby se život Panny Marie stal příkladem pro mnohé ztrápené nebo bloudící duše.

 

 


 Pokud budete chtít web jakýkoli způsobem podpořit nebo se na něco dotázat, napište nám: