Filmy

Svatý Augustin

73546_7b767aVíce…

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7XDdQYyHpY


Svatá Barbora

stazeny-soubor Více…

 

 

https://www.gloria.tv/video/AYsgpAtNgCJ7R7mimugcfgZKg


Svatá Hildegarda

160623354_61c9d0Margarethe von Trottová, jedna z čelných představitelek německé nové vlny a velice aktivní propagátorka feminismu v kinematografii, našla pro svůj snímek z roku 2009 inspiraci v historii. Hlavní hrdinkou jejího biografického dramatu je Hildegarda z Bingenu, možná největší ženská osobnost německého středověku, básnířka, léčitelka, hudební skladatelka, teoložka, ale především nadčasová vizionářka, z jejíchž odkazů svět čerpá dodnes. Von Trottová se rozhodla sledovat život této výjimečné osobnosti v celé šíři – od jejího příchodu do opatství Disibodenberg až po vstup do řádu. Nevšední ženě dovolil řád nahlédnout do tajů přírodní medicíny a stejně tak jí umožnil i spirituální vývoj, jenž se posléze odrazil hlavně v Hildegardiných náboženských vytrženích, o nichž posléze sama zanechala rozsáhlá pojednání. V pozoruhodném příběhu o unikátní individualitě, jež celý život hlásala potřebu co největšího sepětí s přírodou a dokázala se postavit i těm nejvyšším autoritám, byla hlavní role svěřena držitelce ceny pro nejlepší herečku z Cannes, Barbaře Sukowé. Více…

https://www.gloria.tv/video/Gm4y815jo9GMTc8iaQBmpQhS2


Svatý Šarbel (slovenské titulky)

hqdefaultVíce…

 

 

Přehrát


Svatá Bakhita

24393Film o svaté černošce Bakhitě. Více…

 

 

http://www.onlinefilmykeshlednuti.cz/drama-filmy/bakhita-cast-1-bakhita-part-1-2009-ke-shlednuti-online


Ostrov (slovensky)

Za války v Severním moři zajali Němci sovětský vlečný člun a za příslib života donutili jednoho z námořníků zastřelit svého kapitána. Člun pak vyhodili do vzduchu. Námořník se ocitl v ostrovním klášteře a jako mnich Anatolij zasvětil svůj život bohu a pokání, aby odčinil svůj hřích. Po letech dřiny v kotelně získal dar vcítění do lidských duší a proslul jako léčitel. Ačkoli pochybuje o seslané boží milosti, neodmítá ty, kdo věří v jeho svatost a prozřetelnost. Poslechne ho i převor, otec Filaret, který se zřekne přepychu a pýchy a nastěhuje se do kotelny… Plyne čas a naplňují se dny Anatolijova života, jeho pokání a zázraků. Duši ctihodného, ale možná jurodivého mnicha rozvrátí příjezd nečekané návštěvy… Anatolij je přinucen rekapitulovat dosavadní život. Jak má nyní vnímat své svědomí, boha a dar, jenž mu byl propůjčen? Více…


 Přehrát…


Blahoslavený Jan Duns Scotus

Ačkoli dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie bylo vyhlášeno teprve v roce 1854, už dlouhá staletí předtím bylo živým tématem teologických debat. Jedním z nejvýznamnějších obhájců této pravdy byl Jan Duns Scotus, skotský františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní scholastiky. Vzdělaný řeholník Jan Duns Scotus (1266 – 1308), jenž je kvůli své teologické preciznosti nazýván též doctor subtilis, byl blahořečený Janem Pavlem II. V roce 1993. Více…

 

 


Svatá Rita 

Více…

 

https://www.facebook.com/jitulinka.hladka/videos/751716434931756/ (I. díl)

https://www.facebook.com/jitulinka.hladka/videos/777684359001630/ (II. díl)

 


Pater Pio

Dvoudílný film o životě svatého otce Pia. Více…

 

 

https://gloria.tv/video/yhmavsqWwvjEKgFYrs3Dk6nNt