Kdy vyjde 1. kniha Mystického města Božího?UPOZORNĚNÍ 

I. díl knihy Mystické město Boží vyjde, pokud se zadaří, na podzim tohoto roku. Podle získaných informací je spoustu práce s překládáním z německého originálu, přičemž I. díl dává nejvíce zabrat. Polovina textu je již hotová a práce nestojí na finančních prostředcích, ale skutečně na překládání a zpracovávání knihy. Prozatím si zájemci mohou objednat už vydané díly  II., III. a IV.Matici cyrilometodějské.

 

 

Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Nejsvětější člověčenství Kristovo patřilo věčnému Otci nejen proto, že bylo stvořeno jako jiné bytosti, ale bylo jeho zvláštním majetkem následkem jeho podstatného spojení se Slovem, neboť tato osoba Slova, jsouc jeho jednorozeným Synem, byla zplozena z jeho podstaty, pravý Bůh z pravého Boha. Nicméně věčný Otec ustanovil, že tento Syn Mu má být obětován v chrámě v tajemném souhlasu se zákonem, jejž Kristus, náš Pán ukončil (Řím. 10,4). Celý článek Uvedení Páně do chrámu (2.2.)

Proč věřím katolické víře?

Netrápí nás otázka, proč věřím katolické víře? Není to příliš radikální považovat katolickou víru za jedinou pravou, zvláště v dnešní době, kdy z jedné strany slyšíme, že je jedno v jaké církvi křesťan je a nebo že Alláh je totožný bůh s Trojjediným Bohem? Dovolil jsem si napsat článek, kde vyznávám svoji Víru a nestydím se za to se k ní přihlásit a před všemi říci, že jen tato víra je jediná pravá. K tomu jsem podal některé pádné důvody…. přečíst —>

 

Doporučujeme číst životopis Panny Marie

Vytvořil jsem letáček na propagaci životopisu Panny Marie „Mystické město Boží“, aby se s tím lidé mohli trochu seznámit, protože málokdo si koupí všechny knihy za 2000,- nebo začne číst tolika stránkovou elektronickou knihu. Proto doufám, že toto pomůže upozornit na toto dílo. Letáček se bude v průběhu vyvíjet. (Pozn.: 1. kniha nového vydání ještě nevyšla)

PDF