Katechismus katolického náboženství

ThDr. František Tomášek

Dokončeno: 30%

1. VĚŘ V PRAVDY BOŽÍ2. ŽIJ V MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ3. PLŇ ZÁKON BOŽÍ

1. Náš věčný cíl: Nebe
2. Boží pravdy - zjevení Boží
3. Kdo je Bůh
4. Jaký je Bůh?
5. Bůh - nejvýš spravedlivý, dobrotivý a milosrdný
6. Bůh je Trojjediný
7. Bůh svět stvořil, udržuje a řídí
8. Buď vůle tvá
9. Andělé
10. Jsem člověk, obraz Boží
11. První lidé a jejich pád do otroctví hříchu
12. Bůh se smiloval a slíbil vykupitele
13. Kdo je slíbeným vykupitelem
14. Skrytý život Páně
15. Veřejný život Páně
16. Umučení Páně
17. Ježíš Kristus vstal z mrtvých
18. Ježíš Kristus vstoupil na nebesa
19. Věřím v Ducha svatého
20. Založení a počátky Církve
21.
22.
23.
24.
25. Úkol Církve
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45. Oběť Nového zákona
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Pokání - svátost Božího milosrdenství
53. Zpytování svědomí
54. Bez lítosti není odpuštění
55. Lítost dokonalá a nedokonalá
56. Opravdové předsevzetí
57. Vyznání hříchů - zpověď
58. Dostiučinění
59. Odpustky
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82. Milosrdné skutky
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...