Ke stažení

Modlitby / zpěvníky / brožury
 © Město Boží
Modlitby pro každou příležitost

Modlitby k jídlu a práci
Zpěvník pro duchovní obnovu
Růženec
Latinský Růženec
Příprava na celoživotní zpověď
Modlitby po mši svaté - latinsky


Mystické Město Boží
I - IV Knihy MMB

Stručná verze (700 stran)

Brožura na propagaci MMB

Audio a přednášky
Úryvky z Deníčku sv. Faustyny
Audio Bible - Nový Zákon
Šťastné děti 1 - audiokniha
Přednášky P. Jiřího Pleskače - Duchovní obnova 2013
Přednášky P. Jiřího Pleskače - Duchovní obnova 2014
Novinka!
Přednášky P. Jiřího Pleskače - Duchovní obnova 2017