Doporučovaná literaturaDuchovní literaturaPDF knihyOdborná literatura

Mystické Město Boží

Mystické Město Boží

Více...
 
Životopis Panny Marie a události kolem Svaté Rodiny zjevené ctihodné Marie od Ježíše z Agredy. Více o knize…
Vydal: Matice cyrilometodějská 

PDF

Koupit

 

CorpusChristi

Corpus Christi

Více...
 
CorpusChristi  je dílo Kazachstánského  biskupa Mons. Athanasia Schneidera o eucharistické úctě. Přijímat na ruku či do úst? V kleče či ve stoje? A jak se máme chovat k Tomu nejchudšímu , nejslabšímu a nejbezbrannějšímu na celém světě?  Rozsah: 80 stran

Více o knize

Koupit

 

Následování Krista

O následování Krista

Více...
 
Čtyři knihy o následování Krista od Tomáše Kempenského. Asi nejrozsáhlejší a nejčtenější kniha po Bibli. Je zaměřená hlavně na řeholní život, ale to nemění nic na tom, že  je plna moudosti , zkušeností a rad, jak skutečně a pravdivě následovat Krista. Co slovo to perla. Rozsah: 256 stran Vydal: Cesta

Více o knize

Koupit

Deníček

Deníček sestry FAustiny Kowalské; Foto: http://www.knihcentrum.cz/content/images/thumbs/6840691_faustyna-kowalska-denicek_400.jpg

Více...
 
Deníček od sestry sv. Faustyny Kowalské vypovídá o jejím vztahu s Pánem a jeho nezměrném Milosrdenství, které se vylévá na svět. Doporučuji těm, co trpí strachem se zavržení, či jsou na sebe tak tvrdí, že zoufají nad svými hříchy a tím se vzdalují od Pána. Rozsah: 677 stran 

Více o autorce

Koupit


Chudobka z Orlických hor

Obálka; Foto: http://www.databazeknih.cz/knihy/chudobka-z-orlickych-hor-218263

Více...
 
Chudobka z Orlických hor je životopisná kniha stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanvé (1907–1957). Její život už od čtyřech let byl plný utrpení, ale Anička si s tím nelámala hlavu, ale všechno obětovala za Český národ a kněžské duše. Jedině obrovská láska ke Kristu dokázala snášet to, co prožívala. Český národ by jí měl být hodně vděčný. Knihu velmi doporučuji!
Knihu napsal P.  Filip Stajner  mrkáním očí. V roce 2000 vážně onemocněl vzácnou chorobou ALS , kdy nemůže pohybovat mimo očima ničím. Pokud Anička bude zařazena jednou mezi svaté, jistě bude (a také je) přímluvkyní u kněží a patronkou Eucharistické úcty. 
Rozsah: 414 stran.

Více o knize

Koupit

Video

O pravé mariánské úctě

Více...
 
O pravé mariánské úctě  od svatého Ludvíka Maria Grignona. Rozsah: 260 stran

Více o knize

Koupit

Pascendi Dominici gregis

Obálka, Foto: http://angeluspress.org/ENC-Pascendi-Domini

Více...
 
PASCENDI DOMINICI GREGIS, encyklika sv. Pia X.  o modernismu. Velmi vhodné čtivo pro dnešní dobu. Kdo to jsou modernisté? Není to jenom definice ultra-fundamentálních katolíků? 

Více o knize PDF

Povstání z prachu

Foto: http://hesperion.cz/wp-content/uploads/2016/03/povstavani_obalka-203x300.png

Více...
 
Co schází pokoncilním pokusům o obnovu liturgického života Církve? Proč se mladí vracejí ke staré mši svaté? Je to móda, která pomine? Pohroma, anebo obroda?Americký akademik Dr. Peter Kwasniewski v knize Povstávání z prachu – Tradiční liturgie a obnova Církve ostře, trefně a přitom bez zapšklosti líčí liturgickou krizi, která katolictví postihla, i cestu ven prostřednictvím návratu k odhozeným pokladům.

Více o knize


Setrvat v pravdě Kristově

Foto: http://neoluxor.cz/files/8/9788087864333.jpg

Více...
 
Pět kardinálů, včetně  Mons. R. Burkeho, římskokatolické církve a čtyř dalších badatelů odpovídají na knihu Evangelium o rodině publikovanou v roce 2014 kardinálem Walterem Kasperem a zabývají se správným katolickým pohledem na rodinu. 
Rozsah: 208 stran

Více o knize Koupit

Dějiny, jak je možná neznáte

Foto: http://www.fatym.com/storage/201610122134_pavel-zahradnicek-dejiny-jak-je-mozna-neznate.jpg

Více...
 
10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů. 
Jejím autorem je P. Pavel Zahradníček, šéfredaktor časopisu „Milujte se!“
Kniha je volně šiřitelná.
Rozsah: 
128 stran

Více o knize Koupit PDF

Obráceni k Pánu

Foto: https://www.facebook.com/maticecm

Více...
 
Uwe Michael Lang. Předmluva Joseph Ratzinger. Z italštiny přeložil P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar.
Kniha je cenným objektivním průvodcem, vzdáleným polemikám, v otázce obrácení kněze spolu s věřícími směrem k Pánu při slavení eucharistie. Autor zde představuje výsledky nejnovějšího bádání a nabízí tak nezbytný materiál k tomu, aby si čtenář mohl udělat o této věci správný úsudek. Kniha mj. vyjevuje přínos anglické církve k tomuto problému a bere vhodně v úvahu Oxford Movement devatenáctého století, hnutí, v němž uzrála konverze blahoslaveného Johna Henryho Newmana. Lang z těchto historických svědectví vyvozuje teologické odpovědi, které čtenáři předkládá.
Rozsah:
144 stran

Koupit

In sinu Jezu

Zdroj: http://hesperion.cz/wp-content/uploads/2017/06/InSinuJesu_sq.jpg

Více...
 
In sinu Jezu (v tichu před Pánem). Roku 2007 začali uprostřed ticha adorace k srdci jednoho kněze promlouvat Pán Ježíš a Panna Maria. Z těchto slov se zrodila kniha In Sinu Jesu, jejíž stránky promlouvají přímo doprostřed potřeb člověka naší doby a pomáhají mu prohloubit vztah k Pánu. Imprimatur: + Michael Smith, DCL, biskup diecéze Meath, Irsko Mullingar, 11. řijna 2016
Rozsah:
256 stran

Koupit

Pokladnice odpustkových modliteb

Více...
 
Modlitební kniha, sestavená z nových odpustkových modliteb, schválených Piem XI. a vydaných ve sbírce  »Preces et pia opera indulgentiis ditata«  dne 31. prosince 1937.

PDF

Patronové a svatí národa českého    

Více...
 
životopisy a modlitby k našim zemským patronům S církevním schválením nejdůstojnějšího generálního vikáře Dr. Oldřicha Karlíka, dne 26. 4. L. P. 1940

PDF

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Více...
 

PDF

Chceme jen tvou duši  –  nebezpečí moderní hudby 

Více...
Kniha o moderní hudbě a jak je spjatá s okultismem. Varuje před rockovými a metalovými styly.

PDF

Žádné knihy